Kort intervju med LARO Sunds medicinskt ansvarige läkare


18 januari, 2023

Boris Gavric heter jag och påbörjade min tjänst som psykiatriker på LARO Sund för några månader sedan. Efter min ST-tjänst i Halmstad blev jag färdig psykiatriker år 2017 och har sedan dess arbetat på psykiatriska öppen- och slutenvårdsavdelningar, både i Sverige och Danmark.

Jag valde att börja jobba på LARO Sund för att få behandla patienter med både skadligt bruk och psykiatrisk samsjuklighet i botten. Det är en spännande arbetsplats och en härlig känsla att få hjälpa patienter som annars ofta möts av stigmatisering.