Vi öppnar en chatt funktion på hemsidan!


7 januari, 2021

För att vidare kunna hjälpa och nå personer med opioidberoende har vi valt att öppna upp en chatt, det är helt anonymt och ni kommer få möjlighet att chatta med vår personal och få vägledning och stöttning i ert beroende.

Chatten kommer inledningsvis enbart vara öppen vardagar mellan 10.00 till 15.00. Finns det ett stort behov av hjälp genom chatt kommer vi förhoppningsvis på sikt kunna utöka våra öppettider för chatten. Vi hoppas vi kan hjälpa fler nu genom detta initiativ och välkommar er som vill ha stöttning och vägledning i ert beroende.

Vänligen,
Laro Sund