Våra behandlingar

Medicinen är grunden i vår behandling

Vår behandling är läkemedelsassisterad med suboxone, buprenorfin samt metadon som medicinval, där vi anpassar just medicin och dosering efter dina individuella behov. 

Även om medicinen är grunden i vår behandling så har vi stort fokus på helhetsbilden och att man som patient i programmet inte bara lyckas avvänja sig från ett missbruk, utan att man mår bra och kan leva ett funktionellt liv med hälsosamma relationer. Därför tilldelar vi varje patient en kontaktperson som man regelbundet träffar under hela processen för stöd och rådgivning, om allt från behandling till vardagliga problem.

För att ge dig bästa möjliga vård erbjuder vi även psykoterapi, traumabehandling och avslappning. Dessa behandlingar kan ske i grupp eller individuellt beroende på dina behov. 

Kontakta oss

Vi erbjuder följande behandlingar:

  • Samtal i olika former, både i grupp och individuellt. Vi har en psykoterapeut med specialistkompetens inom trauma behandling (EMDR).

  • Fysioterapeut som bl.a. arbetar förebyggande mot smärta och gör färdighetsbedömningar samt erbjuder olika avslappningstekniker.

  • Underhållsmedicinering med suboxone, buprenorfin samt metadon. Vi behandlar också vissa neuropsykiatriska åkommor i samband med underhållsmedicineringen.

  • Kontinuerliga tider till socionom som kan erbjuda motiverande samtal och hjälpa till med kontakter med andra aktörer.

  • Psykolog specialiserad inom neuropsykologi.

  • Provtagning för Hepatit och HIV. Vi stöttar även i kontakten med infektionsmottagningen om det blir aktuellt.

  • Vi erbjuder återfallsprevention.