Våra behandlingar

Medicinen är grunden i vår behandling

Vår behandling är läkemedelsassisterad med suboxone, buprenorfin samt metadon som medicinval, där vi anpassar just medicin och dosering efter dina individuella behov. 

Även om medicinen är grunden i vår behandling så har vi stort fokus på helhetsbilden och att man som patient i programmet inte bara lyckas avvänja sig från ett missbruk, utan att man mår bra och kan leva ett funktionellt liv med hälsosamma relationer. Därför tilldelar vi varje patient en kontaktperson som man regelbundet träffar under hela processen för stöd och rådgivning, om allt från behandling till vardagliga problem.

För att ge dig bästa möjliga vård erbjuder vi även psykoterapi, traumabehandling och avslappning. Dessa behandlingar kan ske i grupp eller individuellt beroende på dina behov. 

Kontakta oss

Vi erbjuder följande behandlingar:

  • Vi har psykologer och kuratorer på plats för olika former av samtal både individuellt och i grupp.

  • Vid behov av extra stöttning har vi case managers på plats.

  • Vi erbjuder underhållsmedicinering med suboxone, buprenorfin samt metadon. Vi behandlar psykiatriska åkommor i samband med underhållsmedicineringen.

  • Vi kan hjälpa till att planera samordnad individuell plan (SIP) med ditt nätverk.

  • Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning.

  • Provtagning för Hepatit och HIV. Vi stöttar även i kontakten med infektionsmottagningen om det blir aktuellt.

  • Vi erbjuder återfallsprevention.