Anhörig

Är du bekymrad över din anhörige?

Vet du inte riktigt hur du ska gå tillväga så är du välkommen att kontakta oss för att få råd och hjälp. Det kan vara frågor kring opioidberoende och vår behandling, det går också bra att boka tider för bedömnings samtal om du har samtycke från din anhörige. Vi erbjuder behandling mot psykisk ohälsa samtidigt som vi behandlar opioidberoendet. Är det en person som redan är i behandling och du är i behov att få kunskap kring medicinering och sjukdom går det alldeles utmärkt att boka tid med läkare. Vi erbjuder också anhörigsamtal både individuella och gruppsamtal där vi arbetar med olika teman som t.ex. lagstiftning, psykisk ohälsa, medicinering och sjukdom. Titta gärna på våra vanliga frågor och svar för mer information för dig som är anhörig.

Vanliga frågor

Du kan kontakta oss och boka tid för bedömningssamtal för närstående om han/hon samtycker till detta.

Du kan vara delaktig om det finns samtycke till detta. Du kommer också kunna erbjudas samtal med ex. behandlande läkare om din närståendes LARO behandling.

Det är ytterst varierande men många väljer att medicinera mot opioidberoendesjukdom livet ut.

Nej. Vi arbetar under sekretess och undantag görs endast med samtycke från den enskilde.

Som anhörig

En liten guideline för dig som är närstående

  • Som anhörig är det bra att veta att opioidberoende är en sjukdom som det finns evidensbaserad behandling för. Så tveka inte att kontakta rådgivande instanser såsom kommunens socialtjänst och/eller direkt LARO mottagning för råd/hjälp. Kontakta oss

  • Nästa steg kan vara att presentera möjligheter och motivera den närstående till att söka adekvat hjälp. Du kommer med stor sannolikhet behöva stöd i denna process vilket kan vara att kontakt redan tagits med LARO mottagningen. Det kan även finnas olika former av stöd genom anhöriggrupper i exempelvis kommunen.

  • När den närstående tagit kontakt med LARO mottagning görs en bedömning av läkare om personen tillhör målgruppen med ett opioidberoende. Vid beslut att personen kan erbjudas LARO behandlingen kommer denna startas upp fortast möjligt. I LARO programmen finns möjlighet till anhörigsamtal och ibland också anhöriggrupper.

Vi erbjuder följande behandlingar:

  • Samtal i olika former, både i grupp och individuellt. Vi har en psykoterapeut med specialistkompetens inom trauma behandling (EMDR).

  • Fysioterapeut som bl.a. arbetar förebyggande mot smärta och gör färdighetsbedömningar samt erbjuder olika avslappningstekniker.

  • Underhållsmedicinering med suboxone, buprenorfin samt metadon. Vi behandlar också vissa neuropsykiatriska åkommor i samband med underhållsmedicineringen.

  • Kontinuerliga tider till socionom som kan erbjuda motiverande samtal och hjälpa till med kontakter med andra aktörer.

  • Psykolog specialiserad inom neuropsykologi.

  • Provtagning för Hepatit och HIV. Vi stöttar även i kontakten med infektionsmottagningen om det blir aktuellt.

  • Vi erbjuder återfallsprevention.