Brukare

Vägen till ett sundare liv

På våra mottagningar möts du av en lättare frukostbuffé på morgonen i väntan på behandling. Du tilldelas också en kontaktperson som följer dig i din behandling. På våra mottagningar behandlas du antingen med suboxon, monobuprenorfin eller metadon. Som brukare kommer du dagligen till mottagningen de första tre månaderna för att inta medicinen och få ta del av våra insatser. Som t.ex. traumabehandling, neuropsykiatrisk utredning och återfallsprevention. På våra mottagningar finns det också möjlighet till träning och avslappning med leg. fysioterapeut. Läs mer om våra behandlingar nedan. Vi har en generös drop-in tid som är på vardagar till klockan 14.00. God tillgång till läkartider som du bokar genom din kontaktperson. För att du ska få hjälp att nå dina mål som kan vara arbete, boende eller fungerande relationen kan det ibland bli aktuellt med SIP-möten genom nätverket.

Vi erbjuder följande behandlingar:

 • Samtal i olika former, både i grupp och individuellt. Vi har en psykoterapeut med specialistkompetens inom trauma behandling (EMDR).

 • Fysioterapeut som bl.a. arbetar förebyggande mot smärta och gör färdighetsbedömningar samt erbjuder olika avslappningstekniker.

 • Underhållsmedicinering med suboxone, buprenorfin samt metadon. Vi behandlar också vissa neuropsykiatriska åkommor i samband med underhållsmedicineringen.

 • Kontinuerliga tider till socionom som kan erbjuda motiverande samtal och hjälpa till med kontakter med andra aktörer.

 • Psykolog specialiserad inom neuropsykologi.

 • Provtagning för Hepatit och HIV. Vi stöttar även i kontakten med infektionsmottagningen om det blir aktuellt.

 • Vi erbjuder återfallsprevention.

Vanliga frågor

Du kontaktar oss per telefon så bokas du in för bedömningssamtal till specialistläkare inom ca en vecka. Vid bedömningssamtalet kan du ibland behöva ta med handlingar som styrker ditt opioidberoende. Du kommer också behöva lämna drogtest. Efter bedömningssamtalet och en komplett ansökan tar vi beslut på nästkommande behandlingskonferens. Vi kontaktar dig kort därefter med beslut på om du är antagen till behandlingen.

Du kan alltid söka men för att du ska kunna bli inskriven i LARO programmet behöver du kunna ta dig till mottagningen varje dag för att delta i behandlingen. Det krävs ett fast boende där du har din dygnsvila och är skriven på adressen med pendelavstånd till mottagningen.

Ja, bedömning görs på sedvanligt vis utifrån målgrupp opioidberoende och att det krävs en långsiktig hållbar planering.

 • Naloxonprojektet

  Vi utbildar och utrustar kontinuerligt våra brukare i hur man använder naloxon och delar ut naloxonkit. Brukare som tar del av utbildningen har möjlighet att delta i naloxon studien som ämnar att få ner opioid dödligheten i samhället.

 • Samarbete med infektionsmottagningar

  Tillsammans med infektionsmottagningen kommer vi på Helsingborgs mottagningen att vara behjälpliga med att dela ut hepatit-C medicinering för de brukare som behöver den. Vi kommer också i samarbete med infektionsmottagningen fortsätta tillhandahålla viss provtagning inför medicineringen.

 • Hjälp med att ansöka om tandvård, sjukersättning och färdtjänst

  Vi har stor vana och erfarenhet av att hjälpa våra brukare att ansöka om b.la. tandvårdskort, sjukersättningar och färdtjänst.

 • Hälsoundersökningar

  Vi har på vår mottagning i Helsingborg ett etablerat samarbete med vårdcentral som kontinuerligt kommer och besöker oss på mottagningen för att utföra hälsoundersökningar för de brukare som är intresserade.

 • Körkort

  Som brukare hos oss kan du få hjälp, kostnadsfritt med provtagning och läkarutlåtande till transportstyrelsen när du ska ansöka om eller få tillbaka körkortet.