Behandling och stöd

Vägen till ett sundare liv

Välkommen till en ny morgon hos oss på LARO Sund där du kan njuta av en näringsrik frukostbuffé medan du förbereder dig för dagens behandling. Varje patient får en dedikerad kontaktperson för en personlig och sammanhängande vårdupplevelse. Vår behandling inkluderar mediciner som suboxone, monobuprenorfin eller metadon, och under de inledande tre månaderna av din resa besöker du oss dagligen för medicinering och tillgång till våra omfattande vårdtjänster. Dessa tjänster innefattar bland annat traumaterapi, neuropsykiatriska utvärderingar och strategier för återfallsprevention. Utforska gärna mer om våra behandlingar nedan. Vi välkomnar dig med flexibla drop-in tider fram till kl. 14.00 på vardagar och erbjuder god tillgänglighet till läkartider som enkelt kan bokas genom din kontaktperson. Vi är här för att stödja dig i att nå dina mål, vare sig det gäller arbete, boende eller relationer, och vid behov koordinerar vi Samordnad Individuell Plan (SIP) möten med ditt nätverk.

Vi erbjuder följande behandlingar:

 • Samtal i olika former, både i grupp och individuellt. Vi har en psykoterapeut med specialistkompetens inom trauma behandling (EMDR).

 • Fysioterapeut som bl.a. arbetar förebyggande mot smärta och gör färdighetsbedömningar samt erbjuder olika avslappningstekniker.

 • Underhållsmedicinering med suboxone, buprenorfin samt metadon. Vi behandlar också vissa neuropsykiatriska åkommor i samband med underhållsmedicineringen.

 • Kontinuerliga tider till socionom som kan erbjuda motiverande samtal och hjälpa till med kontakter med andra aktörer.

 • Psykolog specialiserad inom neuropsykologi.

 • Provtagning för Hepatit och HIV. Vi stöttar även i kontakten med infektionsmottagningen om det blir aktuellt.

 • Vi erbjuder återfallsprevention.

Vanliga frågor

Du kontaktar oss per telefon så bokas du in för bedömningssamtal till specialistläkare inom ca en vecka. Vid bedömningssamtalet kan du ibland behöva ta med handlingar som styrker ditt opioidberoende. Du kommer också behöva lämna drogtest. Efter bedömningssamtalet och en komplett ansökan tar vi beslut på nästkommande behandlingskonferens. Vi kontaktar dig kort därefter med beslut på om du är antagen till behandlingen.

Du kan alltid söka men för att du ska kunna bli inskriven i LARO programmet behöver du kunna ta dig till mottagningen varje dag för att delta i behandlingen. Det krävs ett fast boende där du har din dygnsvila och är skriven på adressen med pendelavstånd till mottagningen.

Ja, bedömning görs på sedvanligt vis utifrån målgrupp opioidberoende och att det krävs en långsiktig hållbar planering.

 • Naloxonprojektet

  Vi utbildar och utrustar kontinuerligt våra brukare i hur man använder naloxon och delar ut naloxonkit. Brukare som tar del av utbildningen har möjlighet att delta i naloxon studien som ämnar att få ner opioid dödligheten i samhället.

 • Samarbete med infektionsmottagningar

  Tillsammans med infektionsmottagningen kommer vi på Helsingborgs mottagningen att vara behjälpliga med att dela ut hepatit-C medicinering för de brukare som behöver den. Vi kommer också i samarbete med infektionsmottagningen fortsätta tillhandahålla viss provtagning inför medicineringen.

 • Hjälp med att ansöka om tandvård, sjukersättning och färdtjänst

  Vi har stor vana och erfarenhet av att hjälpa våra brukare att ansöka om b.la. tandvårdskort, sjukersättningar och färdtjänst.

 • Hälsoundersökningar

  Vi har på vår mottagning i Helsingborg ett etablerat samarbete med vårdcentral som kontinuerligt kommer och besöker oss på mottagningen för att utföra hälsoundersökningar för de brukare som är intresserade.

 • Körkort

  Som brukare hos oss kan du få hjälp, kostnadsfritt med provtagning och läkarutlåtande till transportstyrelsen när du ska ansöka om eller få tillbaka körkortet.