Behandling och stöd

Vägen till ett sundare liv

Välkommen till en ny morgon hos oss på Laro Sund, där din resa mot ett sundare liv kan börja. Vi förstår de svårigheter och utmaningar som kommer med opioidberoende, oavsett om det handlar om smärtstillande mediciner som tramadol, oxycontin, oxycodon eller fentanyl, eller illegala droger som heroin. Beroendet påverkar inte bara din hälsa, utan även dina relationer, ditt arbete och din livskvalitet.

Hos Laro Sund erbjuder vi en trygg och stödjande miljö där du kan påbörja din återhämtning. Varje patient får en dedikerad kontaktperson som ger dig en personlig och sammanhängande vårdupplevelse. Vår behandling inkluderar evidensbaserade mediciner som suboxone, monobuprenorfin eller metadon, och under de första tre månaderna av din behandling besöker du oss dagligen för medicinering och tillgång till våra omfattande vårdtjänster. Dessa tjänster innefattar bland annat traumaterapi, neuropsykiatriska utredningar och strategier för återfallsprevention.

Vet du inte riktigt hur du ska gå tillväga så är du välkommen att kontakta oss för att få råd och hjälp. Det kan vara frågor kring opioidberoende och vår behandling, och det går också bra att boka tider för bedömningssamtal. Vi erbjuder behandling mot psykisk ohälsa samtidigt som vi behandlar opioidberoendet. Är du redan i behandling och behöver kunskap kring medicinering och sjukdom går det alldeles utmärkt att boka tid med läkare. Vi erbjuder även individuella och gruppbaserade samtal där vi arbetar med olika teman som lagstiftning, psykisk ohälsa, medicinering och sjukdom.

Vi välkomnar dig med flexibla drop-in tider fram till kl. 14.00 på vardagar och erbjuder god tillgänglighet till läkartider som enkelt kan bokas genom din kontaktperson. Vår målsättning är att stödja dig i att uppnå dina personliga mål, vare sig det handlar om att stabilisera ditt liv, återgå till arbete, förbättra dina relationer eller hitta en stabil boendesituation. Vid behov koordinerar vi även Samordnad Individuell Plan (SIP) möten med ditt nätverk för att säkerställa att du får det stöd du behöver från alla delar av ditt liv.

Titta gärna på våra vanliga frågor och svar för mer information.

Vi erbjuder följande behandlingar:

 • Vi har psykologer och kuratorer på plats för olika former av samtal både individuellt och i grupp.

 • Vid behov av extra stöttning har vi case managers på plats.

 • Vi erbjuder underhållsmedicinering med suboxone, buprenorfin samt metadon. Vi behandlar psykiatriska åkommor i samband med underhållsmedicineringen.

 • Vi kan hjälpa till att planera samordnad individuell plan (SIP) med ditt nätverk.

 • Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning.

 • Provtagning för Hepatit och HIV. Vi stöttar även i kontakten med infektionsmottagningen om det blir aktuellt.

 • Vi erbjuder återfallsprevention.

Vanliga frågor

Du kontaktar oss per telefon så bokas du in för bedömningssamtal till specialistläkare inom ca en vecka. Vid bedömningssamtalet kan du ibland behöva ta med handlingar som styrker ditt opioidberoende. Du kommer också behöva lämna drogtest. Efter bedömningssamtalet och en komplett ansökan tar vi beslut på nästkommande behandlingskonferens. Vi kontaktar dig kort därefter med beslut på om du är antagen till behandlingen.

Du kan alltid söka till oss men för att du ska kunna bli inskriven i LARO programmet behöver du kunna ta dig till mottagningen varje dag för att delta i behandlingen.

Ja, bedömning görs på sedvanligt vis utifrån målgrupp opioidberoende och att det krävs en långsiktig hållbar planering.

 • Naloxonprojektet

  Vi utbildar och utrustar kontinuerligt våra brukare i hur man använder naloxon och delar ut naloxonkit. Brukare som tar del av utbildningen har möjlighet att delta i naloxon studien som ämnar att få ner opioid dödligheten i samhället.

 • Hjälp med att ansöka om tandvård, sjukersättning och färdtjänst

  Vi har stor vana och erfarenhet av att hjälpa våra brukare att ansöka om b.la. tandvårdskort, sjukersättningar och färdtjänst.

 • Hälsoundersökningar

  Vi har på våra mottagningar ett etablerat samarbete med vårdcentral som kontinuerligt kommer och besöker oss på mottagningarna.

 • Körkort

  Som brukare hos oss kan du få hjälp, kostnadsfritt med provtagning och läkarutlåtande till transportstyrelsen när du ska ansöka om eller få tillbaka körkortet.