Vanliga frågor

Brukare

Du kontaktar oss per telefon så bokas du in för bedömningssamtal till specialistläkare inom ca en vecka. Vid bedömningssamtalet kan du ibland behöva ta med handlingar som styrker ditt opioidberoende. Du kommer också behöva lämna drogtest. Efter bedömningssamtalet och en komplett ansökan tar vi beslut på nästkommande behandlingskonferens. Vi kontaktar dig kort därefter med beslut på om du är antagen till behandlingen.

Du kan alltid söka till oss men för att du ska kunna bli inskriven i LARO programmet behöver du kunna ta dig till mottagningen varje dag för att delta i behandlingen.

Ja, bedömning görs på sedvanligt vis utifrån målgrupp opioidberoende och att det krävs en långsiktig hållbar planering.

Anhörig

Du kan kontakta oss och boka tid för bedömningssamtal för närstående om han/hon samtycker till detta.

Du kan vara delaktig om det finns samtycke till detta. Du kommer också kunna erbjudas samtal med ex. behandlande läkare om din närståendes LARO behandling.

Det är ytterst varierande men många väljer att medicinera mot opioidberoendesjukdom livet ut.

Nej. Vi arbetar under sekretess och undantag görs endast med samtycke från den enskilde.