Dr. Gerløv besöker Laro Sund Landskrona


18 januari, 2023

Dr. Gerløv från vårdcentral Läkargruppen har de senaste två åren besökt LARO Sund i Landskrona regelbundet. Brukarna som vill får då genomgå somatiska undersökningar och får vid behov remisser till tex spiromentri, röntgen, dietist och annat.

En presentation av Dr Gerløv:

Mitt namn är Kim Gerløv. Jag är född och uppvuxen i Danmark (går inte att missa på dialekten..😄). Efter en tid som yrkesofficer studerade jag till läkare i Danmark för att sedan göra klart min utbildning i Norge och Sverige. Sedan min utbildning till distriktsläkare 2015 har jag främst arbetat inom primärvården med en avstickare till företagshälsovården. Jag är numera medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen Läkargruppen i Landskrona.

Varför just LARO?
LARO intresserar mig av många anledningar. Bland annat möjligheten att få ta del av patienternas berättelser; hur vissa lyckats hålla sig drogfria men även historier om tragiska livsöden. Men främst för att där finns stora grupper i samhället som inte får likvärdig vård. När Emely Gallo kontaktade mig för ett samarbete beslutade jag mig därav för att försöka bidra till att underlätta för en av dessa utsatta grupper. Det kan vara lätt att glömma att det finns en person bakom det skadliga bruket, att sjukdomen inte får definiera personen och leda till att de hamnar långt ifrån samhället. En stor del av dessa har en komplex somatisk och psykisk problematik, men hade med stor sannolikhet inte sökt sig till vårdcentral självmant på grund av stigmatisering. Därför känns det väldigt bra att få hjälpa dessa patienter på plats, i en miljö där de känner sig trygga.