Fredrik: Engagerad psykolog stärker Laro Sund


8 november, 2023

Vi på Laro Sund är entusiastiska över att få välkomna psykolog Fredrik till vårt professionella team. Med en solid akademisk grund från Linköping och en karriär som spänner över arbete inom företagshälsovården och primärvården, har Fredrik specialiserat sig inom stresshantering och psykisk ohälsa. Hans djupa intresse för psykiatri och komplexiteten i samsjuklighet, samt hans expertis i psykologiska utredningar, utgör kärnan i hans beslut att ansluta sig till vår verksamhet.
Fredrik är känd för sitt personliga engagemang och sin förmåga att skapa trygghet i de terapeutiska sessionerna. Han strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar som svarar mot varje individs unika situation, och detta synsätt är tydligt i hans arbete över våra mottagningar i Malmö, Limhamn, Landskrona och Helsingborg. Hans arbete karakteriseras av en strävan efter rättvisa och sträcker sig utöver individuella sessioner till att omfatta gruppdynamik och samhällsförändring.
Fredrik och våra kuratorer ser fram emot att lansera nya initiativ som återfallspreventionsgrupper, vilka syftar till att förse individer med verktyg för att hantera och förebygga tillbakagång i deras återhämtningsprocess. Genom dessa grupper och andra innovativa program, arbetar Fredrik ihärdigt för att främja ett gott och tryggt liv för våra klienter, och för att aktivt motverka sociala orättvisor