Föreläsning med Dr. Johan Kakko


8 juli, 2024

Vi är glada att kunna berätta att den 16/7 samt den 30/7 kl. 12.30-14.00 kommer forskaren och författaren Dr. Johan Kakko till Laro Sund Malmö för att föreläsa vid två olika tillfällen på mottagningen.

Föreläsningarna är öppna för dig som deltagare i Laro-programmet, anhöriga samt andra intresserade, exempelvis socialtjänsten. Vi kommer att bjuda på en lättlunch med dryck och fika.

Första föreläsningstillfället den 16/7 fokuserar på den historiska utvecklingen av underhållsbehandling, från dess start till nutid, och tar upp viktiga aspekter som struktur och trösklar.

Den andra föreläsningen den 30/7 går in på det neurovetenskapliga perspektivet. Här kommer Dr. Kakko att förklara vad som händer i hjärnan när brukare utvecklar opioidberoende, hur underhållsbehandling hjälper till att reglera detta, varför det inte alltid räcker, och hur Mindfulness kan vara ett attraktivt komplement för att undvika sidomissbruk.

Förutom i Malmö kommer föreläsningarna även att hållas på följande mottagningar och datum (Tiden är samma för Lund och Helsingborg):

  • Laro Sund Lund: 17/7 och 31/7 kl. 10.00-11.30
  • Laro Sund Helsingborg: 18/7 och 1/8 kl. 13.00-14.30

Meddela mottagningen om du tänker delta på föreläsningen, senast den 10/7.

Vi ser fram emot att träffa dig och dela dessa insiktsfulla och informativa stunder tillsammans!

Vänliga hälsningar,
Laro Sund Malmö